K výrobe je nutná vlastná doprava, aby bol materiál dopravený k odberateľovi včas.

Náš vozový park tvoria:

  • 2x lesovoz Tatra – na zvoz guľatiny priamo z lesa
  • 4x klanicové súpravy VOLVO na odvoz výrezov zo skladu k odberateľovi
  • 2x súprava s posuvnou podlahou na odvoz sypkých materiálov /štiepka, pilina/, každá ma kapacitu 90prm