Nakupujeme guľatinu na pni ako aj na odbernom sklade v celých dĺžkach väčšinou v miestnej lokalite Kysúc. Túto následne na našom sklade manipulujeme špeciálnym harvestorom a pripravujeme na predaj.

Predajný sortiment:

  • Ihličnaté výrezy A,B,C,D
  • Ihličnaté výrezy II.tr.
  • Ihličnatá vláknina
  • Buková vláknina
  • Bukové palivo v dĺžke 2-4 m