Vyrábame vysokokvalitnú drevnú štiepku z odpadu po ťažbe, ako aj z odrezkov, ktoré nakupujeme z okolitých píl.

Na drevnú štiepku máme certifikát typu č. 004-CT/01/2016.

Väčšia časť produkcie pochádza z lesného odpadu. Pri spracovávaní odpadu v lese dbáme na to, aby bola pred každou realizáciou vykonaná obhliadka terénu. Len tak môžeme zabezpečiť šetrné nakladanie s materiálom v lese , aby konečné spracovanie v teréne malo čo najmenší dopad na životné prostredie. Spracovanie drevného odpadu – štiepkovanie realizujeme po celom území SR, ČR a Poľsku.

Predaj štiepky: Štiepkou zásobujeme teplárne na území SR, ČR, školy, obecné úrady a v neposlednom rade aj maloodber na rodinné vykurovanie. Časť produkcie odchádza na spracovanie a výrobu celulózy, papiera do závodov v SR a Rakúsku.