Zaoberáme sa nákupom, spracovaním drevnej hmoty od ťažby, zalesňovania, triedenia, predaj drevnej hmoty.

Zamestnávame 12 interných a 20 externých zamestnancov. Snažíme sa im vytvárať kvalitné pracovné prostredie, aby sme boli schopní zabezpečiť spokojnosť obchodných partnerov.

Veľmi nám záleží na kvalite našej produkcie a spokojnosti obchodných partnerov a taktiež spokojnosti našich zamestnancov.

Prioritou firmy sú korektné vzťahy s našimi obchodnými partnermi. Dodržiavanie termínov objednávok a hlavne platobná disciplína.

V roku 2011 bolo našej firme udelené Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Čestné uznanie za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť SR.

certifikat stiepenie dreva frantisek sadibol cestne uznanie frantisek sadibol